Eirik Ekeland Hermansen

Advokat

eeh@grindstad.no 93 01 70 90

Eirik Hermansen har særlig erfaring med tvisteløsning i saker om fast eiendom, dvs.  forhandlinger og prosedyre for domstolene. Videre bistår han bedrifter og privatpersoner i saker mot forsikringsselskapene. Eirik oppnevnes også jevnlig som bostyrer i konkursbehandling.

Fagområder:

Entrepriserett
Erstatningsrett, forsikring
Fast eiendom, tomtefeste
Konkurs- og insolvensrett
Kontraktsrett
Plan-, bygningsrett og annen offentlig rett
Prosedyre, forhandlinger

Bransjer:

Fast eiendom
Forsikring

Arbeidserfaring:

Protector Forsikring ASA (advokat i prosedyreteamet for eierskiftesaker)
Dommerfullmektig i Sarpsborg tingrett
Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS fra 2014

Utdannelse:

Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Bergen - 2007