Hvem forvalter gaver og arv til mindreårige?

Forfatter: Kari Tveter Iversen
Publisert: 7. juli 2021
Kategori: Arverett

Hvis det ikke er skrevet testament eller gavebrev skal den mindreåriges midler som overstiger 2G (Kr. 212.798,- pr. 21.06.21) forvaltes av Statsforvalteren.  

Midlene som forvaltes skal stå på bankkonto. Det skal ikke benyttes aksjer eller fond.  

Midler under 2 ganger grunnbeløpet forvaltes av barnets verge.  

Hvis det foreligger «særlige hensyn» kan hele barnets formue tas under forvaltning.  

Det er kun midler som eies av barnet som skal forvaltes. Dette innebærer at midler som spares på f. eks en slektnings konto ikke kommer til forvaltning.  

Hva kan man bestemme i testament eller ved gavebrev?  

Giver/arvelater kan bestemme at midlene skal forvaltes av andre enn arvelateren.  

Dette gjelder alle midler som overstiger pliktdelsarven.  

Det kan også bestemmes at midlene som forvaltes av Statsforvalteren skal benyttes til spesielle formål, eller at de skal forvaltes til barnet er eldre enn 18 år.  

Hvis du ønsker hjelp til å opprette et testament eller gavebrev, ta kontakt med meg!  

Kari Tveter Iversen