Må man alltid ha rømningsvindu?

Forfatter: Thormod Bjerkholt
Publisert: 28. april 2021
Kategori: Eiendom

Svaret et nei.

Kravet til rømningsveier fremgår bl.a. av teknisk forskrift (TEK 17) § 11-11 flg.

§ 11-13 tredje ledd lyder;

«Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst en utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1,2,3 og 4 kan utgangen fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning.

I branncelle i risikoklasse 4 uten krav om heis, kan øverste plan ha utgang via nærmeste underliggende plan dersom det installeres automatisk brannslokkeanlegg i branncellen

I forskriften er rømningsvindu en «kan» løsning.

I veiledningen til bestemmelsen står det imidlertid under Preaksepterte ytelser punkt 4;

«I risikoklasse 4 må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.»

Siden det står «må» misforstås dette som et absolutt krav. Dette er imidlertid ikke et forskriftskrav, kun en preakseptert løsning. Dvs. at løsningen er så godt dokumentert at de ansvarlige ikke trenger å dokumentere ytterligere dersom løsningen velges.

Alternative løsninger er for eksempel rømning via balkongdør som kan være en tryggere og raskere løsning enn rømning via vindu. De ansvarlige må imidlertid da dokumentere at løsningen er minst like god eller bedre enn rømningsvindu.

Formålet med regelverket er at det skal være en ekstra rømningsvei fra branncellen i tillegg til inngangspartiet som sikrer rask og effektiv rømning. Det er det som er spørsmålet, ikke om det er rømningsvindu eller ikke.