Elna Kristin Holbye

Advokat / Partner

ekh@grindstad.no 901 96 402

Elna Kristin Holbye har mangeårig erfaring som advokat innenfor barne- og familierett, utlendingsrett og barnevern. Hun er fast oppnevnt bistandsadvokat for Sarpsborg tingrett og Borgarting lagmannsrett. Hun er videre fast advokat for Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og har tidligere hatt sentralt verv i Advokatforeningen.

Fagområder:

Barnefordeling, fast bosted, samvær
Barnevern, psykisk helsevern
Ektepakter, samlivsavtaler, framtidsfullmakter
Familie-, arv- og skifterett
Skilsmisse, økonomisk oppgjør
Strafferett, bistandsoppdrag
Utlendingsrett

Arbeidserfaring:

Konsulent i Justisdepartementet
Advokat i annet firma
Advokat i egen virksomhet
Advokatfirmaet Grindstad & co ANS

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo