Thormod Bjerkholt

Advokat / Partner

teb@grindstad.no 91 75 20 33

Thormod Bjerkholt har omfattende og bred erfaring som advokat og har prosedert en rekke saker for domstolene, inkludert Høyesterett. Innenfor sine fagområder bistår han både næringsdrivende og private – aktivt og fremadrettet.

Fagområder:

Arv og arveoppgjør
Ektepakter, samlivsavtaler, framtidsfullmakter
Entrepriserett
Erstatningsrett, forsikring
Familie-, arv- og skifterett
Fast eiendom, tomtefeste
Konkurranse-, markedsførings- og immaterialrett
Konkurs- og insolvensrett
Kontraktsrett
Plan-, bygningsrett og annen offentlig rett
Prosedyre, forhandlinger
Skilsmisse, økonomisk oppgjør
Strafferett, bistandsoppdrag

Bransjer:

Næringsdrivende
Arbeidsgivere
Private
Bank og forsikring

Arbeidserfaring:

Justisdepartementet- Kriminalomsorgsavdelingen/Fengselsstyret
Sivilombudsmannen
Dommerfullmektig ved Tune sorenskriverkontor
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co
Foreleser ved BI og for Juristenes utdanningssenter (JUSS)
Partner i advokatfirmaet Grindstad & Co ANS

Utdannelse:

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1984